• 1

  Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych.

 • 2

  Zajmujemy się profesjonalną wyceną mienia, nieruchomości, środków trwałych oraz inwestycji na terenie Trójmiasta i całego województwa pomorskiego.

 • 3

  Tytuł: rzeczoznawca majątkowy, jest prawnie chroniony i mogą się nim posługiwać wyłącznie osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia zawodowe.

 • 4

  Profesjonalna wycena nieruchomości może być sporządzona tylko i wyłącznie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Rzeczoznawca majątkowy - nr uprawnień: 5100

mgr inż. Roman A. Korolko

tel. 600 656 476

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzeczoznawca majątkowy określając wartość nieruchomości jest zobligowany do uwzględnienia w procesie wyceny bardzo wielu parametrów., m. in.: uwarunkowań rynkowych, prognoz koniunkturalnych na rynkach nieruchomości, stanu prawnego, ewidencyjnego, planistycznego i faktycznego nieruchomości z uwzględnieniem standardu, stanu technicznego części składowych nieruchomości, technologii oraz stopnia zużycia technicznego. Rzetelny rzeczoznawca majątkowy zobligowany jest również do dokonania wnikliwej wizji lokalnej szacowanej nieruchomości uwzględniając powyższe czynniki oraz wykonania dokładnej dokumentacji fotograficznej stanowiącej materiał dowodowy w formie załącznika do operatu szacunkowego.

Wykonujemy wyceny:

 • wycena lokali mieszkalnych, komercyjnych i in.
 • wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych,
 • wycena gruntów, budowli, obiektów komercyjnych,
 • wycena nieruchomości rolnych i leśnych,
 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem,
 • wycena materiałów porozbiórkowych i kosztów rozbiórki,
 • wycena nasadzeń,
 • wycena nakładów na nieruchomości,
 • wycena nieruchomości w trakcie budowy.


Wyceny wykonujemy m.in.:

 • wycena nieruchomości dla ustalenia ceny sprzedaży lub wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • wycena nieruchomości w celu ustalenia wartości lokali mieszkalnych np. w związku z przekształceniem prawa do lokalu,
 • wycena nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • wycena nieruchomości w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej,
 • wycena nieruchomości w celu określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • wycena nieruchomości w celu określenia wysokości opłaty adiacenckiej lub planistycznej,
 • wycena nieruchomości w celu określenia odszkodowania za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości,
 • wycena nieruchomości w celu określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • wycena nieruchomości w celu określenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • wycena nieruchomości w celu podziału majątku,
 • wycena nieruchomości w celu zniesienia współwłasności,
 • wycena nieruchomości w celu wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów).


Zgodnie z zasadami etyki zawodowej i ustawą o gospodarce nieruchomościami z 27 sierpnia 1997 r. z późn. zm. gwarantujemy niezależność opinii i obiektywizm. Zapewniamy poufność powierzonych nam informacji. Gwarantujemy rzetelność, terminowość i profesjonalizm oparty o obowiązujące przepisy prawne oraz Powszechne Krajowe Zasady Wyceny PFSRM.
ZAPRASZAMY do współpracy.